Bra att veta

Värdar finns främst på festen för att förenkla för dig som besökare och för att göra din upplevelse bättre. Värdar bär alltid en Värd-bricka.

Crew bär alltid på PLAYs fester en Crew-bricka. En person med Crew-bricka kan vara allt från festansvarig, dungeon facilitator till runner. Respektera därför alltid vad en medlem i Crew ber dig om.

Tänk på att en tema-fest blir vad gästerna hjälper oss att göra den till! Så inkorporera temat i din klädsel, du kan börja redan på förfesten med lämpligt val av dryck. Låt det genomsyra ditt humör och ditt sätt att vara under festen. Ensam är måhända stark men tillsammans bygger vi en förtrollad värld!