Regler

PLAY har ett par enkla regler i syfte att skapa en trygg och gemytlig atmosfär på festerna:

  1. Följ vår dresscode.
  2. Samtycke. Rör inte vid någon och delta inte i någons utlevnad utan tydligt samtycke: respekt och kommunikation krävs. PLAY praktiserar nolltolerans för brott mot samtyckesregeln. Om du bevittnar eller blir delaktig i en händelse som bryter mot denna regel säg genast till någon i Crew!
  3. Ingen narkotikaanvändning accepteras.
  4. Svensk lag gäller i alla instanser.
  5. Respektera andra och stör inte andras utlevnad.
  6. Fotoförbud. Vänd er till eventuella officiella fotografer på plats.
  7. Mobilförbud. Om ni behöver ringa: gå ut.
  8. Diskretion: berätta inte för någon utomstående om vem som varit på festen eller vad de gjorde där.